CROESO

Fel sefydliad ein nod yw helpu aelodau’r Blaid i ennill etholiadau cyngor ac i helpu Cynghorwyr y Blaid i roi’r gynrychiolaeth orau bosibl i’w hetholwyr.

Rydym yma i gefnogi holl Gynghorwyr Plaid Cymru - a’r rhai sy’n dymuno dod yn Gynghorwyr yn y dyfodol.

Mae gan Blaid Cymru ar hyn o bryd dros 150 o Gynghorwyr Sir a llawer o Gynghorwyr Tref a Chymuned.

 Conf 2013                      

Huw Jackson, Chris Franks, Phil Bevan, Dafydd Wigley, JohnTaylor and Sian Thomas

Fel plaid wedi gwreiddio yng nghymunedau Cymru, gwyddom fod cynghorau lleol yn lefel bwysig o lywodraeth.

Mae gan gynghorau Cymru ddylanwad pwysig dros fywydau ein dinasyddion. Pan ddaw’n fater o addysg, gwasanaethau cymdeithasol, trafnidiaeth, gwastraff, tai ac ati, mae ein cynghorau ar y blaen wrth ddarparu’r gwasanaethau hyn

 

Pwy ydym ni

Cadeirydd:   Phil Bevan   bevanpj@caerphilly.gov.uk

Ysgrifennydd:   Chris Franks   familyfranks@btinternet.com

Trysorydd:   John Taylor   tayloj@caerphilly.gov.uk

Pwyllgor Gwaith:   Phil Bevan   bevanpj@caerphilly.gov.uk

Cyngor Tre a Chymuned:   Del Morgan  cllr.j.d.morgan@neath-porttalbot.gov.uk

Golygydd "Cyngor" Sian Thomas sethomas@sirgar.gov.uk

Aelodau Ychwanegol

Geraint Davies Geraint.R.Davies@rhondda-cynon-taff.gov.uk
  
Alun Lenny AlunLenny@carmarthenshire.gov.uk
 
Linda Williams  tudur.jones@virgin.net 

Rheolwr Wefan Huw Jackson  huwjackson@msn.com