Newyddion

07/01/2013  Grŵp y Blaid yn cyflwyno cynnig yn erbyn toriadau mewn budd-dal treth y cyngor
Grŵp y Blaid yn cyflwyno cynnig yn erbyn  toriadau mewn budd-dal treth y cyngor

Grŵp y Blaid yn cyflwyno cynnig yn erbyn  toriadau mewn budd-dal treth y cyngor 2013/04/01 Mae'r grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi cyflwyno cynnig condemnio toriadau i fudd-daliadau treth y cyngor.

Darllena fwy...

07/01/2013  Cyngor arbennig dros ddadl cyflog enfawr
Cyngor arbennig dros ddadl cyflog enfawr

Plaid gorfodi Cyngor arbennig dros ddadl cyflog enfawr 2013/05/01Bydd cyfarfod arbennig o'r cyngor Caerffili yn cael ei gynnal yn ddiweddarach y mis hwn i drafod y ffiasgo'r godiadau cyflog enfawr ar gyfer swyddogion uchaf.

Darllena fwy...

07/01/2013  lleihad mewn siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd
lleihad mewn siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd

Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn datgan pryder am y lleihad mewn siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd 13/12/2012 Mae Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru yn rhannu pryderon nifer o drigolion y sir am y ffigyrau diweddar a gyhoeddwyd sy'n dangos fod 3.

Darllena fwy...

20/08/2012  Lansiad Ymgyrch Ynys Mon 2013
Lansiad Ymgyrch Ynys Mon 2013

Ar 18 Awst, mae Plaid Cymru wedi lansio ei ymgyrch ar gyfer etholiadau llywodraeth leol Ynys Môn sy’n cael eu cynnal ym Mai flwyddyn nesaf.

Darllena fwy...

20/08/2012  Buddugoliaeth Is Etholiad Ynys Bari
Buddugoliaeth Is Etholiad Ynys Bari

Llwyddodd ymgeisydd llwyddiannus Plaid Cymru, Dr Ian Johnson, i wrthdroi arweiniad o 22% gan Lafur yn etholiadau cyngor lleol Mai i fuddugoliaeth ym Mro Morgannwg yn etholiadau Cyngor Tref y Barri yn ward canolog y Barri, Buttrills.

Darllena fwy...

20/08/2012  Grŵp y Blaid yn beirniadu newidiadau ffiniau yn ymosodiad ar y Cymoedd
Grŵp y Blaid yn beirniadu newidiadau ffiniau yn ymosodiad ar y Cymoedd

Grŵp y Blaid yn beirniadu newidiadau ffiniau yn ymosodiad ar y Cymoedd Mae grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhuddo’r Comisiwn Ffiniau o drin awdurdodau lleol y Cymoedd yn annheg yn y newidiadau y maent yn eu cynnig.

Darllena fwy...

07/12/2011  Y Blaid yn Edrych i'r Dyfodol
Y Blaid yn Edrych i'r Dyfodol

Y Blaid yn edrych i’r dyfodol! Cynhelir Cynhadledd Plaid Cymru ‘Adeiladu Dyfodol Disglair i Wynedd’ bore Sadwrn, 26 Tachwedd yn Llan Ffestiniog, Gwynedd i ddechrau ar y gwaith o benderfynu ar flaenoriaethau’r Blaid yng Ngwynedd ar gyfer y tymor nesaf.

Darllena fwy...

06/07/2011  Gall y Blaid guro’r Dem Rhyddion yng Nghymru
Gall y Blaid guro’r Dem Rhyddion yng Nghymru

Dywedodd Ysgrifennydd Cymdeithas y Cynghorwyr Chris Franks fod isetholiad Arllechwedd yn ddiweddar yng Ngwynedd wedi dangos y gall pleidleiswyr sydd wedi eu siomi â’r Dem Rhyddion droi at Blaid Cymru yn hytrach na Llafur.

Darllena fwy...

04/07/2011  Rhondda Cynon Taf yn cyfarfod i baratoi am etholiadau lleol
Rhondda Cynon Taf yn cyfarfod i baratoi am etholiadau lleol

Cynhaliwyd cyfarfod arbennig gan grŵp Rhondda Cynon Taf er mwyn paratoi ar gyfer etholiadau’r cyngor y flwyddyn nesaf.

Darllena fwy...

29/06/2011  Plaid Cymru yn ennill ward Llanegwad yn isetholiad y Cyngor Sir
Plaid Cymru yn ennill ward Llanegwad yn isetholiad y Cyngor Sir

Cafodd Plaid Cymru fuddugoliaeth arall mewn Cyngor Sir gydag ethol Mansel Charles dros Ward Llanegwad Cyngor Sir Caerfyrddin.

Darllena fwy...

21/06/2011  Cyfarfod Cymdeithas Cynghorwyr
Cyfarfod Cymdeithas Cynghorwyr

RGT, Chris Franks [ysg], Sian Thomas [cadeirydd], John Taylor [trysorydd] a Phil Bevan [Is-gadeirydd] yn dilyn trafodaethau i baratoi am etholiadau’r Cynghorau.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 6 o 6