Cynghorydd Plaid Cymru yn annog gweithredu yn sgil cyhoeddiad am gau Tesco

23/02/2015

Dylai’r bwriad o gau siop Tesco yng Nghaerffili fod yn gatalydd ar gyfer dod ag ysgogiad ffres i ran uchaf canol y dref, yn ôl cynghorydd y ward. Ond dywed James Fussell, dirprwy arweinydd grŵp Plaid Cymru a chynghorydd dros ward Sant Martin, nad oedd yn disgwyl y byddai arian cyhoeddus ar gael yn yr hinsawdd ariannol bresennol.

Dywedodd y Cynghorydd Fussell bod cynllun gweithredu wedi’i osod i fyny, drwy reolwr canol y dref,  i fynd i’r afael â’r mater sy’n ymwneud â’r staff, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i fusnesau a allai fod â diddordeb yn y safle.

“Mae’r asiantaethau y cysylltwyd â hwy yn cynnwys defnyddio rhaglen Llywodraeth Cymru i gynorthwyo staff i ddod o hyd i swyddi newydd drwy gefnogi cyflogwyr â grantiau.  Yn lleol, cysylltwyd â Chanolfan Cyfnewidiad Cymru ar gyfer menter, ar gyfer darparu cefnogaeth hyfforddi a chyswllt gyda’r gweithwyr.”

Dywedodd y Cynghorydd Fussell, wedi siarad â busnesau ar hyd y blynyddoedd, mai ei ofid pennaf dros gynaladwyedd y stryd fawr oedd y rhenti preifat o godir am yr adeiladau, gan fod hyn yn cael ei ychwanegu at y dreth ar fusnes.

“Mae gofyn i rai o’r siopau ennill £30,000 cyn cymryd i ystyriaeth gostau gweithredu a chyflogau. Dangosodd perchnogion unigol barodrwydd cyn darganfod, er eu bod yn gwneud incwm bach, mewn realaeth gweithio er budd y landlord maent.

“Yn fy nhyb i, mater o ennill yn y byr dymor yw hyn gan nad yw o gymorth i siopau newydd ymsefydlu’n barhaol ac, yn anffodus,  nid oes gan y cyngor bŵer dros y landlordiaid hyn.

“Byddwn yn disgwyl i safle Tesco ddod â rhyw ysgogiad ffres i ben ucha’r dref. Ond fydden i ddim yn disgwyl gweld unrhyw arian cyhoeddus ar gael i helpu fel y bu pan oedd Plaid Cymru’n rhedeg yr awdurdod a phenderfynu ail adeiladu’r llyfrgell ar ei safle newydd,”ychwanegodd y Cynghorydd Fussell.