Arweinydd y Blaid i godi ag arweinwyr iechyd gynlluniau i dynnu meddygon ifanc nôl

19/11/2014

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, y Cynghorydd Colin Mann, wedi galw am ail ystyried cynlluniau i dynnu meddygon iau yn ôl o Ysbyty Ystrad Fawr (YFF) yn Ystrad Mynach.

Bydd yn codi’r mater i  yn uniongyrchol gyda chadeirydd a phrif weithredwr Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Dywedodd y Cynghorydd Mann bod y cynigion gan Ddeoniaeth Ôl Graddedig Cymru, i dynnu meddygon iau yn ôl, yn achosi siom i drigolion y fwrdeistref sirol.

“Mae angen mynd i’r afael â’r rhesymau y tu ôl i’r penderfyniad.  Y neges yr ydw i’n ei derbyn yn glir iawn yw nad yw llawer o bobol yn mynychu YYF am nad ydynt yn sicr pa wasanaethau sydd ar gael. Mae pethau wedi setlo rhywfaint nawr ond mae llawer o bobol yn dal i gofio’r dyddiau cynnar pan yrrwyd nifer i ysbytai eraill, ar adegau, ar gyfer triniaeth y dylent fod wedi’i  derbyn yn YYF.

“Mae’n bwysig mwyhau lefel y driniaeth sydd ar gael yn yr Uned Mân Anafiadau ac i roi’r hysbysrwydd priodol er mwyn sicrhau y caiff ei defnyddio ac mae hyn i fyny i’r bwrdd iechyd.  Gwasanaeth 24 awr fu’r addewid cyson a roddwyd i’r boblogaeth o 170,000 a mwy ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ac ni ddylid torri’r addewid hwn.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Mann: “Mae YYF yn gyfleuster ardderchog ond un sy’n sicr yn cael ei danddefnyddio mewn rhai ardaloedd, yn enwedig mân anafiadau.  Byddai gwneud gwell defnydd o’r cyfleusterau yn fodd o leddfu’r pwysedd ar ysbytai eraill yn yr ardal fel, Ysbyty Brenhinol Gwent, neu Ysbyty Prifysgol Cymru ac Ysbyty’r Tywysog Siarl sydd o dan bwysedd mawr y rhan fwyaf o’r amser.

“Mae’n fwriad gen i godi’r mater mewn cyfarfod â Chadeirydd a Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn ddiweddarach y mis yma,ac rydw i hefyd wedi ysgrifennu at  Ddeoniaeth Ôl Graddedig Cymru i’w annog i ail ystyried y mater