o

20/10/2014

Colin Mann

Wrth wneud sylwadau ar benderfyniad Cabinet Llafur Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ostwng eu lwfansau, dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp gwrthblaid Plaid Cymru: “Croesawn  benderfyniad a ddylai fod wedi’i wneud cyn hyn.”

Mae Plaid Cymru wedi bod yn annog y rheolwyr Llafur i ddilyn esiampl eu cyd-aelodau ar gynghorau Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd ond, tan nawr, anwybyddwyd eu hapêl.

“Ni chaiff yr arbedion unrhyw effaith fawr ar broblemau cyllidebol yr awdurdod, ond mae’n cynrychioli ewyllys da tuag at bobol yn y fwrdeistref sirol sy’n wynebu toriadau mewn gwasanaethau.

“Beth bynnag, nodwn fod y grŵp Llafur yn dal i anwybyddu’n hapêl i leihau nifer aelodau’r Cabinet. Fe gynyddon nhw’r nifer i 10 yn syth wedi iddynt gymryd rheolaeth yn 2012. Mae gormod yn y Cabinet a gellid ei leihau heb unrhyw effaith andwyol ar y ffordd mae’r awdurdod yn rhedeg