Her i`r grwp Llafur

24/09/2014

CONCERNED: Cllr Ian Johnson (right) with Cllr Nic Hodges, chair of the Vale of Glamorgan's Lifelong Learning Scrutiny Committee

Bydd y grŵp Llafur mewn grym yn cael eu herio gan gynghorwyr Plaid Cymru sydd wedi mynnu dadl gyhoeddus ar ddyfodol llyfrgelloedd yng nghyfarfod llawn nesaf Cyngor y Fro. Mynegodd Cynghorydd Cynghorydd Ian Johnson Plaid Cymru ar gyfer y Barri, ei wrthwynebiad i doriadau i oriau agor a chreu gwasanaethau llyfrgell gwirfoddol.


Dywedodd y cynghorydd Plaid Cymru Ian Johnson:


"Mae gwasanaeth llyfrgell Bro Morgannwg yn ran lwyddiannus iawn o'r cyngor, gyda mwy o ymweliadau, mwy o lyfrau a gymerwyd allan a cyfraddau boddhad yn uwch na chyfartaledd Cymru. Felly, yr wyf yn bryderus iawn gan y cynigion i dorri nifer yr oriau o brif lyfrgelloedd y sir, gan gynnwys toriad 22 y cant yn Llyfrgell y Barri. Bydd hyn yn ei gwneud yn amhosibl i unrhyw un i ddefnyddio'r llyfrgell os na allant fynd i ganol y dref yng nghanol y dydd, gan gynnwys y rhai sy'n gweithio y tu allan i Barri neu fyfyrwyr coleg sydd ar eu cyrsiau.

Bydd pum llyfrgelloedd, gan gynnwys Dinas Powys a Rhws, yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr os bydd y cynlluniau hyn yn cael eu rhoi ar waith. Dywedodd cyfarfod diweddar bwyllgor craffu  at gynghorwyr y bydd angen tua 50 o wirfoddolwyr fesul llyfrgell gwirfoddolwr, ond nid oes cynlluniau ar waith eto os gall y nifer hwn o wirfoddolwyr i'w gweld. Mae llawer o bobl yn teimlo wedi eu camarwain gan ymgynghoriad Cyngor y Fro a ofynnodd am wirfoddolwyr i helpu'r gwasanaeth llyfrgell y llynedd. Mae'r bobl hynny yn meddwl fod gofyn iddynt eu cynorthwyo i wneud gwasanaeth gwell, nid gymryd lle staff llyfrgell wedi'u hyfforddi'n llawn amser .
"Nid yw Plaid Cymru yn cefnogi'r newidiadau hyn oherwydd ein bod yn credu y byddant yn arwain at wasanaeth gwaeth na'r disgwyl ac yn anghynaliadwy yn y tymor hir."