Cynghorydd Plaid yn galw am Gyflog Byw

24/09/2014

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru wedi sefydlu eu grŵp eu hunain ar Gyngor Wrecsam yn sgil y cythrwfl a grëwyd gan y rhaniad Llafur. Roedd y Cynghorwyr Arfon Jones (Gwersyllt Gorllewin) a Keith Gregory (Smithfield) bod yn rhan o'r Grŵp Annibynnol Wrecsam yn flaenorol.  

Dywedodd datganiad gan y grŵp:

"Ni fydd cynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Wrecsam yn ymuno â'r clymblaid Torï / Annibynnol  gan ei fod yn y bôn yr un weinyddiaeth a gael ei hunain mewn llanast dros Plas Madoc. Mae'r un weinyddiaeth wedi cynnal y cyflogau maer ac uwchswyddogion tra'n cau gwasanaethau rheng flaen megis llyfrgelloedd, bysiau, canolfannau cymunedol a thorri glaswellt.
  "Ar ôl cyfarfodydd anffurfiol gyda'r Arweinydd presennol a'r Dirprwy Arweinydd, nid ydym yn teimlo y bydd unrhyw beth yn newid.
  "Mae Plaid Cymru eisiau ymrwymiad ganddynt i dalu'r staff-cyflogau isaf Cyflog Byw. Mae gennym 1,300, yn bennaf gweithwyr menywod rhan-amser â chyflog isel sy'n cael ei wneud dwy neu dair swydd i gael dau ben llinyn ynghyd. R oedd yr ymateb llugoer bod ein cais a dderbyniwyd, yn cadarnhau ein penderfyniad i beidio â chefnogi y weinyddiaeth newydd.
  "Rydym wedi gweithio gydag ymgyrchwyr i gadw Plas Madoc yn agored ac yn credu y dylai'r cyngor yn cefnogi'r ymdrech gymunedol i ail-agor Plas Madoc. Plaid Cymru am gael y gorau ar gyfer Wrecsam a byddwn yn parhau i ddal y cyngor i gyfrif a chraffu ar ei benderfyniadau."