Gwastraff Costau cyfreithiol

23/09/2014

Darren price

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ei gorfodi i ddatgelu cyngor hwnnw oedd trethdalwyr i dalu tua £ 27,000 i gyfreithwyr mewn cysylltiad â'r adroddiadauS wyddfa Archwilio  a oedd yn dweud bod y cyngor yn gweithredu'n anghyfreithlon mewn perthynas â threfniadau indemniad cost a phensiwn cyfreithiol.

Dynnwyd Plaid Cynghorydd Darren Price derbyn gan y Arweinyddiaeth Llafur yr awdurdod. Gofynnodd y Cynghorydd Blaid poblogaidd,: "A all yr arweinydd yn cyhoeddi faint o arian a dalwyd i Timothy Kerr QC gyda golwg ar ei gyngor i'r cyngor sir ar y mater  a'r indemniad at y prif weithredwr gan gynnwys unrhyw gostau a dynnir yng ngoleuni addewid yr arweinydd i ddatgelu pan oedd Mr Kerr a gwaith Swyddfa Archwilio Cymru yn dod i ben? "

Yn y cyfamser, mae Cynghorwyr Sir Llafur yn bygwth i gymryd pensiynwyr sy'n rhoi eu biniau sbwriel yn rhy gynnar i'r llys