Cymraeg mewn Cynllunio

09/07/2014

Mae Cynghorydd Plaid Cymru, Phil Edwards, aelod cabinet Cymunedau Conwy, wedi annog Llywodraeth Cymru i ailystyried ei safbwynt ar wrthod caniatáu i'r iaith Gymraeg fel ystyriaeth ar gyfer ceisiadau cynllunio.

Yn cyflwyno ei adroddiad i gynghorwyr cabinet yn amlinellu Canllawiau Cynllunio Atodol y Cyngor ar yr iaith Gymraeg, dywedodd y Cynghorydd Edwards "Mae'r ddogfen gyfarwyddyd yn amlinellu mesurau lliniaru ar gyfer datblygiadau tai ychwanegol fel sy'n ofynnol gan ein Cynllun Datblygu Lleol wedi gorfod cael ei ddrafftio ar hyd y llinellau o ddeddfwriaeth gyfredol sy'n cynnwys nam sylfaenol. Rydym wedi ysgrifennu o'r blaen at Lywodraeth Cymru yn gofyn iddynt ganiatáu i'r iaith Gymraeg gael ei hystyried fel ystyriaeth gynllunio, ond dydyn nhw ddim dangos fawr o arwydd o gytuno i hynny. "

Eglurodd y Cynghorydd Edwards, "Fel y mae pethau yn sefyll ar hyn o bryd, gallem dderbyn cais cynllunio ar gyfer datblygiad tai ar raddfa fawr iawn a phe gallem ddangos y byddai'n achosi niwed gwirioneddol a niwed, hyd yn oed yn boddi allan yr iaith mewn ardal sensitif a hyd yn oed os ydym yn cynhyrchu tystiolaeth gref i'r perwyl hwnnw, ni allem wrthod. mae hynny'n warth, ac yr wyf unwaith eto yn annog Llywodraeth Cymru i ailystyried eu safbwynt ac yn caniatáu cynghorwyr lleol i wneud y penderfyniadau hyn "