Newyddion

17/05/2014  Mae gan y grŵp o 28 o gynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Sir Gâr arweinydd newydd
Mae gan y grŵp o 28 o gynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Sir Gâr arweinydd newydd

 Mae’r Cyng. Emlyn Dole, 57 oed, wedi cynrychioli ardal Llannon ar y cyngor ers 2008. Mae’n briod â Gwenda Owen, y gantores boblogaidd.

Darllena fwy...

17/05/2014  Methiant apêl fferm wynt Bryn Llywelyn yn destun dathlu medd cynghorydd lleol.
Methiant apêl fferm wynt Bryn Llywelyn yn destun dathlu medd cynghorydd lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Sir lleol, Linda Evans o Blaid Cymru, ei bod hi'n eithriadol o falch o'r penderfyniad.

Darllena fwy...

27/03/2014  Opera Sebon Dinas Caerdydd
Opera Sebon Dinas Caerdydd

I ychwanegu at yr anhrefn yng Nghyngor Caerdydd, mae yn Cynghorydd sefyll hir-sefydlog  ac uchel ei barch wedi ymddiswyddo  o'r grŵp Llafur .

Darllena fwy...

11/03/2014  Buddugoliaeth Clwb Chwaraeon Plaid
Buddugoliaeth Clwb Chwaraeon Plaid

Mae clybiau chwaraeon ar draws Sir Gaerfyrddin yn dathlu ar ôl i gynnig gan Blaid Cymru oedd yn galw am rewi cynllun dadleuol i gynyddu'r taliadau am ddefnyddio cyfleusterau chwaraeon gael ei basio gan y Cyngor Sir llawn heddiw ( Dydd Gwener, 7 Mawrth ) .

Darllena fwy...

10/03/2014  Rhowch mwy o bwerau at Y Bari , meddai cynghorydd lleol
Rhowch mwy o bwerau at Y Bari , meddai cynghorydd lleol

Rhowch mwy o bwerau at Y Bari , meddai cynghorydd lleol    Dylai cynghorau tref a chymuned yn cael mwy o bwerau os gyngor ad-drefnu yn digwydd   Mae cynghorydd Plaid Cymru ar gyfer canol y Barri yn dweud y dylai'r cyngor tref yn cael ei roi mwy o bwerau pe bai Llywodraeth Cymru yn penderfynu uno Bro Morgannwg â Chaerdydd.

Darllena fwy...

05/03/2014  Beirniadur Cynghorwyr llafur ac Annibynnol yn hallt gan Plaid Cymru
Beirniadur Cynghorwyr llafur ac Annibynnol yn hallt gan Plaid Cymru

Cafodd cynghorwyr Llafur ac Annibynnol yn Sir Gaerfyrddin ei beirniadu’n hallt gan Blaid Cymru am gefnogi arweinwyr y cyngor, oedd newydd gyfaddef iddynt weithredu’n anghyfreithlon trwy helpu eu Prif Weithredwr i osgoi talu treth.

Darllena fwy...

21/02/2014  Plaid Sir Gar yn Croesawu`r Datganiad Prif Weithredwr
Plaid Sir Gar yn Croesawu`r Datganiad Prif Weithredwr

Mae'r Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Gâr wedi croesawu'r datganiad fod y Prif Weithredwr Mark James i aros lawr o'i swydd tra cynhelir ymchwiliad gan yr heddlu, ond yn condemnio methiant arweinydd y Cyngor, y cynghorydd Llafur Kevin Madge, i weithredu'n gadarn.

Darllena fwy...

14/02/2014  Agwedd ' adeiladu ar bob cyfrif
Agwedd ' adeiladu ar bob cyfrif

Llun 10fed Chwefror 2014 yn Letters Barry and District News Mae awgrym  Adran Gynllunio Llywodraeth Cymru y dylai dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth i Fro Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg yn cael eu hanwybyddu yn syndod ac yn od.

Darllena fwy...

07/01/2014  Toriadau gwariant eang dan lach Plaid Cymru
Toriadau gwariant eang dan lach Plaid Cymru

Mae cynghorwyr yr wrthblaid yng Nghaerffili wedi rhybuddio yn erbyn rhestr o doriadau gwario arfaethedig a fyddai’n gweld codi taliadau ar gyfer delio â llygod mawr a chasgliadau gwastraff gerddi, cau toiledau cyhoeddus a chodi taliadau am hurio clybiau a chaeau chwaraeon.

Darllena fwy...

24/12/2013  Plaid Cymru yn ymateb i ail gyfnod o toriadau o RhCT
Plaid Cymru yn ymateb i ail gyfnod o toriadau o RhCT

19/12/2013 Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ymateb i ail gyfnod y toriadau o gyngor Rhondda Cynon Taf fydd yn cael y mwyaf o effaith ar y sawl all eu fforddio leiaf.

Darllena fwy...

24/12/2013  Grŵp y Blaid yn cytuno i beidio â chymryd lwfansau yn codi - ac yn galw am arwydd gan swyddogion uchaf
Grŵp y Blaid yn cytuno i beidio â chymryd lwfansau yn codi - ac yn galw am arwydd gan swyddogion uchaf

12/2013Y Cynghorydd Colin MannMae'r grŵp gwrthwynebiad Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili wedi cefnogi symud i wrthod cynnydd o 1% yn y lwfansau cynghorwyr 'o fis Ebrill nesaf.

Darllena fwy...

24/12/2013  Datganiad gan grŵp Plaid Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ar Adroddiad Buddiannau’r Cyhoedd am Lwfans Hanfodol Ceir Prif Swyddogion a Lwfans Gwyliau Blynyddol
Datganiad gan grŵp Plaid Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ar Adroddiad Buddiannau’r Cyhoedd am Lwfans Hanfodol Ceir Prif Swyddogion a Lwfans Gwyliau Blynyddol

19/12/2013 Bûm yn disgwyl Adroddiad swyddogol Awdit Cymru (WAO) i weld beth yn union a ddigwyddodd ynglŷn â thaliadau anghyfreithlon yn ymwneud â thaliadau lwfansau ceir a gwyliau blynyddol.

Darllena fwy...

09/12/2013  LLAFUR YN CAMARWAIN LLANELLI - UNED BRYS YN PARHAU O DAN ARWEINIAD NYRSYS
LLAFUR YN CAMARWAIN LLANELLI - UNED BRYS YN PARHAU O DAN  ARWEINIAD  NYRSYS

Mae Plaid Cymru hefyd wedi mynegi braw y ddydd Llun diwethaf yn gweld wyth ambiwlansys yn ciwio tu allan i Ysbyty Tywysog Philip a rhybuddio bod gyda Hywel Dda yn gorfod arbed £ 29,000,000 yn y blynyddoedd nesaf , bydd y sefyllfa dim ond yn gwaethygu .

Darllena fwy...

27/11/2013  Plaid Cymru: “Mae’n bryd ail-flaenoriaethu ym maes addysg”
Plaid Cymru: “Mae’n bryd ail-flaenoriaethu ym maes addysg”

Mae cyllid addysg yn fuddsoddiad na allwn fforddio peidio ei wneud Gyda rhagolygon set arall eto fyth o ganlyniadau PISA enbyd ar y gorwel, mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi dweud fod angen i Lywodraeth Cymru ail-flaenoriaethu addysg.

Darllena fwy...

27/11/2013  Gwrthwynebwch codiadau mewn costau parcio
Gwrthwynebwch codiadau mewn costau parcio

Er gwaethaf codiadau cyson mewn taliadau parcio ceir yn Sir Gaerfyrddin, bu gostyngiad o 7 % mewn incwm o feysydd parcio’r cyngor dros y 18 mis diwethaf.

Darllena fwy...

27/11/2013  Llafur yn pleidleisio yn erbyn cynnig y Blaid ar dreth yr ystafell wely
Llafur yn pleidleisio yn erbyn cynnig y Blaid ar dreth yr ystafell wely

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi condemnio methiant y grŵp Llafur i gefnogi cynnig ar fesurau i gynorthwyo tenantiaid sy’n cael eu heffeithio gan dreth yr ystafell wely.

Darllena fwy...

24/11/2013  Greulon , yn annheg ac yn anymarferol ' dreth ystafell wely wedi`i condemnio gan Cynghorydd Plaid
Greulon , yn annheg ac yn anymarferol ' dreth ystafell wely wedi`i  condemnio gan Cynghorydd Plaid

Mae cynghorydd Plaid Cymru o'r Barri wedi condemnio'r dreth ystafell wely yn ' greulon , yn annheg ac yn anymarferol ' ar ôl i adroddiad y cyngor yn dangos mai dim ond llond llaw o fflatiau un ystafell wely wedi dod ar gael yn y flwyddyn ddiwethaf .

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 6 - Nesaf - Olaf