Newyddion

19/01/2016  Plaid yn galw am..
Plaid yn galw am..

gweler  http://www.penarthtimes.co.uk/news/14204224.Councillors_call_for_more_action_to_reduce_speeds_after_results_of_traffic_survey/?

Darllena fwy...

19/01/2016  Plaid Cymru yn ymosod ar “prosiect oferedd” Llafur wrth agor llyfrgell
Plaid Cymru yn ymosod ar “prosiect oferedd” Llafur wrth agor llyfrgell

Dengys ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru bod llyfrgell Aberbargod - a ail agorwyd gan  grŵp reoli Llafur - ond wedi rhoi allan ond pum eitem pob awr ers mis Ebrill - yr isaf drwy gydol y fwrdeistref sirol.

Darllena fwy...

19/01/2016  Amser yn dirwyn i ben i Lywodraeth Cymru
Amser yn dirwyn i ben i Lywodraeth Cymru

Amser yn dirwyn i ben i Lywodraeth Cymru Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod amser yn dirwyn i ben i Lywodraeth Cymru gynnig eglurder am eu setliad ariannol i lywodraeth leol am y flwyddyn nesaf.

Darllena fwy...

14/05/2015  Tri Chynghorydd Llais Gwynedd yn ymuno â grwp Plaid Cymru Gwynedd
Tri Chynghorydd Llais Gwynedd yn ymuno â grwp Plaid Cymru Gwynedd

  Mae’r Cynghorydd Seimon Glyn yn cynrychioli Ward Tudweiliog; Y Cynghorydd Gweno Glyn yn cynrychioli Ward Botwnnog a’r Cynghorydd Gruffydd Williams yn cynrychioli Ward Nefyn.

Darllena fwy...

23/02/2015  Cynghorydd Plaid Cymru yn annog gweithredu yn sgil cyhoeddiad am gau Tesco
Cynghorydd Plaid Cymru yn annog gweithredu yn sgil cyhoeddiad am gau Tesco

Dylai’r bwriad o gau siop Tesco yng Nghaerffili fod yn gatalydd ar gyfer dod ag ysgogiad ffres i ran uchaf canol y dref, yn ôl cynghorydd y ward.

Darllena fwy...

29/01/2015  Dyfarniadau Dinesig i Ddau Arwr a Achubodd Ddyn o’i Gartref Llawn Mwg
Dyfarniadau Dinesig i Ddau Arwr a Achubodd Ddyn o’i Gartref Llawn Mwg

  Dyfarnwyd gwobrau dinesig i ddau ddyn a beryglodd eu bywydau i ddod â gŵr oedrannus allan o’i gartref yng Nghaerffili a oedd yn llawn mwg.

Darllena fwy...

19/11/2014  Arweinydd y Blaid i godi ag arweinwyr iechyd gynlluniau i dynnu meddygon ifanc nôl
Arweinydd y Blaid i godi ag arweinwyr iechyd gynlluniau i dynnu meddygon ifanc nôl

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, y Cynghorydd Colin Mann, wedi galw am ail ystyried cynlluniau i dynnu meddygon iau yn ôl o Ysbyty Ystrad Fawr (YFF) yn Ystrad Mynach.

Darllena fwy...

20/10/2014  o
o

Wrth wneud sylwadau ar benderfyniad Cabinet Llafur Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ostwng eu lwfansau, dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp gwrthblaid Plaid Cymru: “Croesawn  benderfyniad a ddylai fod wedi’i wneud cyn hyn.

Darllena fwy...

26/09/2014  Rhowch Dyfodol Cymru yn Nwylo Cymru!
Rhowch Dyfodol Cymru yn Nwylo Cymru!

Cododd refferendwm annibyniaeth yr Alban yr wythnos diwethaf, nifer fawr o gwestiynau a oedd yn berthnasol nid yn unig i'r Alban, ond i Gymru hefyd.

Darllena fwy...

24/09/2014  Her i`r grwp Llafur
Her i`r grwp Llafur

Bydd y grŵp Llafur mewn grym yn cael eu herio gan gynghorwyr Plaid Cymru sydd wedi mynnu dadl gyhoeddus ar ddyfodol llyfrgelloedd yng nghyfarfod llawn nesaf Cyngor y Fro.

Darllena fwy...

24/09/2014  Cynghorydd Plaid yn galw am Gyflog Byw
Cynghorydd Plaid yn galw am Gyflog Byw

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru wedi sefydlu eu grŵp eu hunain ar Gyngor Wrecsam yn sgil y cythrwfl a grëwyd gan y rhaniad Llafur.

Darllena fwy...

24/09/2014  Cynghorwyr Plaid yn rhybuddio yn erbyn ad-drefnu llywodraeth leol arfaethedig
Cynghorwyr Plaid yn rhybuddio yn erbyn ad-drefnu llywodraeth leol arfaethedig

Mae'r grŵp Plaid Cymru ar y cyngor Caerffili wedi datgan eu gwrthwynebiad i gynlluniau i uno yr awdurdod gyda chynghorau Blaenau Gwent a Thorfaen cyfagos.

Darllena fwy...

23/09/2014  Gwastraff Costau cyfreithiol
Gwastraff Costau cyfreithiol

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ei gorfodi i ddatgelu cyngor hwnnw oedd trethdalwyr i dalu tua £ 27,000 i gyfreithwyr mewn cysylltiad â'r adroddiadauS wyddfa Archwilio  a oedd yn dweud bod y cyngor yn gweithredu'n anghyfreithlon mewn perthynas â threfniadau indemniad cost a phensiwn cyfreithiol.

Darllena fwy...

09/07/2014  Cymraeg mewn Cynllunio
Cymraeg mewn Cynllunio

Mae Cynghorydd Plaid Cymru, Phil Edwards, aelod cabinet Cymunedau Conwy, wedi annog Llywodraeth Cymru i ailystyried ei safbwynt ar wrthod caniatáu i'r iaith Gymraeg fel ystyriaeth ar gyfer ceisiadau cynllunio.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 6 - Nesaf - Olaf